Informace poskytnutí osobních údajů

správci a zároveň zpracovateli osobních údajů ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, ze dne 27. 04. 2016 a v návaznosti na zrušení směrnice 95/46/ES, které nabylo účinnosti dne 25. 05. 2018.

Osobní údaje, kterými jsou: jméno a příjmení, popř. obchodní firma, bydliště nebo sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo běžného účtu, IP adresa; bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro účely: objednávky zboží a následné komunikace, týkající se těchto objednávek; poskytnutí osobních údajů třetím stranám, kterými jsou Česká a popřípadě zahraniční pobočka pošty, peněžní ústavy apod.

Správce bude osobní údaje uchovávat po dobu trvání obchodního styku.

Osobní údaje budou zpracovány prostřednictvím počítače a e-shopu, a také v písemné podobě (pro účely evidence, styku s Českou poštou apod.).

Já, Čestmír Vejmola, jako správce a zároveň zpracovatel Vašich osobních údajů, prohlašuji; že budu shromažďovat údaje pouze pro naplnění účelu a zpracovávat je pouze pro účel, k němuž byly shromážděny a uchovány.

Vy, jako zadavatel objednávky a zároveň subjekt údajů, máte právo souhlas neposkytnout nebo kdykoli odvolat.

Pokud souhlas neposkytnete, Vaše objednávka nemůže být – bohužel – dokončena.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci a zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv podle zákona o ochraně osobních údajů a podle GDPR.

Prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.