Držátka základní Držátka ruční Kuličky základní Kuličky ruční

cara
 
        
Přestože kyvadlem může být jakýkoliv předmět zavěšený na niti, 
kyvadla ze skleněných korálků jsou nejideálnější. Proč? Protože při 
práci s nimi kyvadlo ze skla na sebe “nenabaluje” žádnou negativní 
energii, která by mohla ovlivnit odpovědi na kladené otázky. Kyvadlo 
se používá jako takové “ukazovátko” –jako prodloužená ruka naší 
intuice či přirozené inteligence, kterou všichni máme, ale většinou 
ji neumíme používat nebo jí nevěříme. Kyvadlo, které držíme v ruce, 
reaguje na impulsy vycházející z mozku a ovlivňující svalové napětí 
ruky, které ho přenese dál- na kyvadlo. Svým pohybem kyvadlo odpovídá 
na otázky, které klademe,  ANO  nebo NE. Ptát se můžeme opravdu na 
cokoliv – např.: kolik vody potřebuji denně vypít? ..je tento krém 
pro mne vhodný?..přinese mi tento doplněk stravy užitek – a na kolik 
procent ho moje tělo využije?…chybí mi nějaký vitamín, minerál nebo 
prvek?…jaká homeopatika použít, kolik kuliček a kolikrát denně?… Ale 
ptát se dá i na různé problémy, můžeme zmapovat vnitřní nejistoty, 
zmatky, obavy. Jak postupovat: Prvním krokem při používáni kyvadla 
je ujasnit si, jak bude kyvadlo ukazovat ANO a jak NE.  Může to být 
krouživý pohyb vpravo a vlevo nebo pro ANO pohyb zepředu-dozadu  a 
pro NE ze strany-na stranu. A pak to chvíli s kyvadlem trénovat. 
Druhým krokem je zeptat se kyvadla na to, jestli jste neutrální , 
to znamená jestli se do odpovědi neplete vaše mysl a přání, jak by 
odpověď měla vypadat. V tuto chvíli je důležité zklidnit se a 
důvěřovat, že právě vy jste tím, kdo se může kyvadla ptát a dostávat 
správné odpovědi. Třetím krokem je práce s kyvadlem – kladení otázek. 
Při složitějších otázkách, kdy je potřeba vybrat z více variant, si 
můžete pomoci tím, že si nakreslíte půlkruh, který rozdělíte do 
několika částí a do vzniklých částí napíšete jednotlivé možnosti. 
Pak necháte kyvadlo, ať ukáže na tu správnou možnost.
 

 

cara